Skab de bedste forudsætninger for intern kommunikation

Skab de bedste forudsætninger for intern kommunikation

Hvis du driver en virksomhed, har du nok opdaget, at den ikke skal være ret stor, før det bliver nødvendigt at tænke systematisk og kreativt i forhold til den interne kommunikation. Pludselig er det ikke nok med møder og notater – der skal være et sted, hvor det hele samles og kan hentes frem, når folk har brug for det.

Løsningen vil i mange tilfælde hedde et intranet. Et internt it-baseret system, hvor man kan samle al den vigtige information, som får en virksomhed til at fungere, og som danner rygraden i organisationen. Med et intranet fra Omnia intranet er du godt på vej til en løsning, der kan hjælpe dig med at styre informationen og kommunikationen i din virksomhed.

Der er mange undersøgelser, der understreger betydningen og vigtigheden af intern kommunikation, og det handler ikke kun om at have en god information fra ledelse til medarbejdere. Det drejer sig i lige høj grad om at have systemer, der sikrer, at basis-information og -viden er tilgængelig for de relevante medarbejdere. Og i en tid med stadig mere hjemmearbejde er det endnu mere vigtigt, at der er styr på de systemer, der kan styre den interne kommunikation.

Medarbejderne ser ikke hinanden på samme måde, hverken formelt eller uformelt, som hvis de møder ind på arbejdspladsen, og der kan hurtigt komme situationer, hvor en medarbejder ikke føler, at han eller hun har adgang til den rette information. Det kan man sikre med et godt intranet.

Som leder kan du gøre masser af information tilgængeligt på et intranet. For eksempel personalehåndbogen, blanketter til udgiftsafregning, interne notater og procedurebeskrivelser, så ingen kan være i tvivl om, hvordan de forskellige opgaver skal løses. Her kan man også give adgang til konfliktløsningsværktøjer, som der kan blive brug for i selv de bedste virksomheder. I det hele taget er intranettet en god kanal for at sikre den rigtige information til de rigtige medarbejdergrupper.

dante